<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Razem</h1> <h3>Stowarzyszenie Razem</h3> <p>stowarzyszenia stowarzyszenie razem bydgoszcz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.senira.za.pl" rel="nofollow">http://www.senira.za.pl</a></p> </div>